Αγγλικός Όρος
elaborated projection principle
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αρχή διευρυμένης προβολής

feedback