Αγγλικός Όρος
elaborated inflection
Πηγή
Gisbert Fanselow (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διευρυμένη κλίση

feedback