Αγγλικός Όρος
elaborated code
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
επεξεργασμένος κώδικας
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
διευρυμένος κώδικας
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback