Αγγλικός Όρος
egressive sound
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εκπνευστικός φθόγγος

feedback