Αγγλικός Όρος
egressive airstream mechanism
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εκπνευστικός μηχανισμός του ρεύματος αέρα

feedback