Αγγλικός Όρος
egressive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
εκπνευστικός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
οριοθετικός-ή-ό

feedback