Αγγλικός Όρος
egocentricity (of deixis)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγωκεντρικότητα της δείξης
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback