Αγγλικός Όρος
Egocentric speech
Πηγές
Richards et al. (1985)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εγωκεντρική ομιλία (η)

feedback