Αγγλικός Όρος
egocentric particular
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγωκεντρικό συγκεκριμένο (το)

feedback