Αγγλικός Όρος
egocentric language
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγωκεντρική γλώσσα (η)

feedback