Αγγλικός Όρος
egocentric
Πηγές
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγωκεντρικός-ή-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback