Αγγλικός Όρος
ego-based cognitive model for time
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γνωστικό μοντέλο για το χρόνο βασισμένο στο "εγώ" (το)

feedback