Αγγλικός Όρος
eggresive sounds
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εκπνευστικοί φθόγγοι
Πηγή
Πετρούνιας

feedback