Αγγλικός Όρος
EFL dictionary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό Αγγλικής ως ξένης γλώσσας (το)

feedback