Αγγλικός Όρος
EFL
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αγγλική ως ξένη γλώσσα (η)
Πηγή
Word Reference (http://www.wordreference.com/gren/%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%B7+%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1)

feedback