Αγγλικός Όρος
effectivus
Πηγή
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
που δηλώνει αποτέλεσμα
Πηγή
Πετρούνιας

feedback