Αγγλικός Όρος
effect
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αποτέλεσμα
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback