Αγγλικός Όρος
educational linguistics / pedagogical linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εκπαιδευτική γλωσσολογία (η) / παιδαγωγική γλωσσολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback