Αγγλικός Όρος
editorial we
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
"εμείς" του επιμελητή (το)

feedback