Αγγλικός Όρος
editing
Πηγές
Richards et al. (1985)
Hartmann & James (2002)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
επέμβαση
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
επεξεργασία
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback