Αγγλικός Όρος
edge
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ακραίο μέρος (το), ακραίος-α-ο, Άκρο (το)

feedback