Αγγλικός Όρος
ecology of language
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οικολογία της γλώσσας (η)

feedback