Αγγλικός Όρος
Ecological linguistics,
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Οικολογική γλωσσολογία (η),

feedback