Αγγλικός Όρος
ecolinguistics
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Οικογλωσσολογία (η)

feedback