Αγγλικός Όρος
ecolinguistic
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Οικογλωσσολογικός-ή-ό

feedback