Αγγλικός Όρος
ECM
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Απόδοση Πτώσης Κατ' Εξαίρεσιν (ΑΠΚΕ)

feedback