Αγγλικός Όρος
eclectic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εκλεκτικός
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback