Αγγλικός Όρος
echolalia
Πηγές
Richards et al. (1985)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηχολαλία (η)
Πηγή
Παπάνης Ε.

feedback