Αγγλικός Όρος
echo response
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απάντηση αντήχησης (η)

feedback