Αγγλικός Όρος
ear-training
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εξάσκηση ακοής
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback