Αγγλικός Όρος
early immediate constituents
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρόταξη των άμεσων συστατικών

feedback