Αγγλικός Όρος
Earley algorithm
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αλγόριθμος Earley (ο)

feedback