Αγγλικός Όρος
EAFT
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΕΕΟ (Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας) (η)
Πηγή
Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας

feedback