Αγγλικός Όρος
dysfluency
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τραυλισμός (ο)

feedback