Αγγλικός Όρος
dynamism
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυναμισμός (ο)

feedback