Αγγλικός Όρος
dynamic time warping
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστροφή δυναμικού χρόνου (η)

feedback