Αγγλικός Όρος
dynamic range
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυναμική περιοχή
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback