Αγγλικός Όρος
dynamic allocation
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυναμική κατανομή
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback