Αγγλικός Όρος
dyadic / binary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Marcus Galdia (2009)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Δυαδικός-ή-ό

feedback