Αγγλικός Όρος
dyadic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυαδικός-ή-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback