Αγγλικός Όρος
dyad
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δισθενής κατηγορία
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback