Αγγλικός Όρος
dvandva
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Σύνθετο Ντβάντβα (dvandva) (το)

feedback