Αγγλικός Όρος
durativity
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ιδιότητα του διηνεκούς (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ιδιότητα του διαρκούς (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback