Αγγλικός Όρος
durative (dur, DUR)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
διηνεκής,-ης,-ες
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
διαρκής,-ης,-ες
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback