Αγγλικός Όρος
agent phrase
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φράση του δράστη (η)
Πηγή
Μανουηλίδου

feedback