Αγγλικός Όρος
dummy element
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
στοιχείο ψευδο-παραπλήρωμα (το)

feedback