Αγγλικός Όρος
dummy auxiliary
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βοηθητικό ψευδοπαραπλήρωμα (το)

feedback