Αγγλικός Όρος
dubitative
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ενδoιαστική

feedback