Αγγλικός Όρος
duality of patterning
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυϊκότητα σχεδίου (η)

feedback