Αγγλικός Όρος
duality of patterning
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυϊκότητα του σχηματισμού
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback